> Pressede pæle

   > Rammede pæle

   > Borede pæle

   > Beton

   > Understøbninger

Borede pæle

Borede pæle anvendes ofte ved nybyggeri og tilbygninger – lige fra parcelhuse til store byggerier, hvor støj og vibrationer fra ramning eller nedvibrering helt skal undgås, samt hvor bæredygtigt jordlag ligger så dybt, at direkte fundering ikke er økonomisk rentabelt.

 

Borede pæle udføres på bæredygtige jordlag af sand eller ler, i dybder fra 0,5   til 10 meter. Der skal rettes særlig opmærksomhed på grundvandsforholdende ved valg af denne funderingsform.

 

Borede pæle anvendes ligeledes som støttevægge, f.eks. ved udgravning i byggegruber, som sekantvægge og afstivningsvægge.

 

 

Print sidens indholdPrint


maydanoz hapı maydanoz hapı kullanımı