> Københavnerspuns

   > Spuns

Afstivningsvægge

Afstivningsvægge anvendes som støttemure ved etablering af blivende niveauforskelle i terræn, samt ved udgravninger hvor der pga. begrænsede pladsforhold eller eksisterende bygninger er behov for afstivning.

 

Valg af indfatningstype er afhængig af flere ting, bl.a. størrelsen af væggen (niveauforskel mellem eksisterende og nyt terræn), jord- og vandspejlsforhold, samt hvor vidt det er en blivende eller en midlertidig afstivningsvæg.


Endelig skal der under valg af udførelsesmetode tages hensyn til nabofor­holdende, herunder hvor vidt man ønsker at undgå støj og vibrationer under udførelsen.

 

Inden udførelsen af en afstivningsvæg skal der foretages en eller flere geotekniske undersøgelser, for at få klarlagt jordbundsforhold og grundvandsforhold. Herefter fastlægges væggens nødvendige spidskote, nødvendigheden af placering af stræk m.m. i samarbejde med DNE og en rådgivende ingeniør, ud fra krav til deformationer og udgravningsdybder foran væggen.
 
 

Print sidens indholdPrintmaydanoz hapı maydanoz hapı kullanımı