> Indpresning

   > Indskæring

   > Injicering

Fugtstop

I ældre bygninger med grundmurede fundamenter forekommer det ofte, at fugt i jorden stiger op i murværket og giver skader på mur- og træværk.

I nyere byggeri opstår naturligvis tilsvarende problemer, når de krævede foranstaltninger er udeladt eller mangelfuldt udført.

DNE Fundering er et af de få firmaer i Danmark der udfører flere forskellige metoder mod opstigende og indtrængende grundfugt. DNE Fundering behersker forskellige metoder som, mekanisk og kemisk fugtstop, dræn og isolering.

For den fuldstændig fugtspærre af en ejendom bør man udover den horisontale spærre ligeledes lægge dræn og isolering.

Se evt. under området kloak for information om omfangsdræn.


Vi har mange års erfaring på området, og kan derfor bidrage med løsningsmodeller, hvor kvalitet er i højsædet!


Er I en andels- eller ejerforening, og har I problemer med fugt i Jeres ejendom, er DNE Fundering gerne behjælpelig med et gratis økonomisk overslag, samt løsningsforslag. DNE Fundering anbefaler, at valg af løsningsmetode udarbejdes i samarbejde med en rådgiver, som har speciale i bygninger med fugtskader.

Print sidens indholdPrintmaydanoz hapı maydanoz hapı kullanımı